Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

GOLAU GWEITHREDOL

1. Dim ond 2.6 metr neu 3.4 metr yw uchder llawr fy ystafell weithredu. A allaf osod eich goleuadau?

Oes, yr uchder llawr cymwys safonol yw 2.9 metr ± 0.1 metr, ond os oes gennych anghenion arbennig, fel lloriau isel neu loriau uchel, bydd gennym atebion cyfatebol.

2. Mae gen i gyllideb gyfyngedig. A allaf osod system gamera yn ddiweddarach?

Ydw, wrth osod archeb, byddaf yn gwneud sylwadau bod angen gosod system gamera yn ddiweddarach.

3. Mae system cyflenwi pŵer ein hysbyty yn ansefydlog, weithiau mae'r pŵer yn cael ei dorri i ffwrdd, a oes cyflenwad pŵer di-dor dewisol?

Oes, ni waeth a yw'n fath o wal, math symudol neu fath o nenfwd, gallwn ei gyfarparu. Unwaith y bydd y pŵer i ffwrdd, gall y system batri gefnogi gweithrediad arferol am oddeutu 4 awr.

4. A yw'r golau gweithredu yn hawdd i'w gynnal?

Mae'r holl rannau cylched wedi'u hintegreiddio yn y blwch rheoli, ac mae'r datrys problemau a'r cynnal a chadw yn gyfleus iawn.

5. A ellir disodli'r bylbiau dan arweiniad un wrth un?

Gallwch, gallwch newid y bylbiau fesul un, neu un modiwl fesul un modiwl.

6. Pa mor hir yw'r cyfnod gwarant ac a oes gwarant estynedig? Faint yw'r pris?

Blwyddyn, gyda gwarant estynedig, 5% am y flwyddyn gyntaf ar ôl y warant, 10% am yr ail flwyddyn, a 10% bob blwyddyn wedi hynny.

7. A ellir sterileiddio'r handlen gan dymheredd uchel a gwasgedd uchel?

Gellir ei sterileiddio ar dymheredd uchel 141 gradd a gwasgedd uchel.

EISIAU GWEITHIO GYDA NI?